Somun Nedir?

Somun Nedir?

Somun Nedir?
Çeşitli nesnelerde cıvataların sağlam bir biçimde sıkışmasını sağlayıp, saplama ve cıvata türü parçaları birbirine bağlamaya yarayan parçalara somun adı verilmektedir.

Civatalardan sonra en önemli yardımcı araç durumunda olan somunlar, özellik ve şekillerine göre birçok çeşitten oluşmaktadır. İşlevsel olarak bakıldığında, cıvata ile birbirini tamamladığı görülmektedir. İnşaat ve makine sektöründe çok fazla kullanılan ve malzemelerin bel kemiğini oluşturan parçalardan biridir.

Bu yardımcı parçanın oturma yüzeyi ve üst düzeyi arasında kalan mesafeye de somun kalınlığı ismi verilmektedir. Ve (m) simgesi ile ifade edilmektedir. Somun parçasıyla ilgili olan bir başka terim ise anahtar ağzıdır. Somun parçaları söküp takılırken işlem yapan anahtarın somunla temas ettiği ve paralel iki yüzey arasında kalan mesafe anahtar ağzı olarak bilinir ve anahtar ağzı terimi (s) simgesi ile gösterilmektedir.